NGBC logo

Jets™ er medlem av Norwegian Green Building Council

Norwegian Green Building Council er en ikke-kommersiell organisasjon for selskaper innenfor alle aspekter av bygg og eiendom i Norge. Jets™ har medlemsskap i NGBC fordi vi tilbyr produkter og tjenester som virkelig øker bærekraftigheten i bygninger.

BREEAM vurderingssystem

NGBC har rettighetene til vurderingssystemet BREEAM i Norge, under navnet BREEAM-NOR, og arbeider for større utbredelse av bærekraftige bygg. Organisasjonens formål er å øke miljøstandarden i norsk bygningsbransje, gjennom å utvikle BREEAM-NOR på en måte som gir større etterspørsel etter miljøvennlige bygg.

Jets™ har lang erfaring med grønne bygg

Jets™ er godt kjent med vurderingssystemet BREEAM og "Green Building"-tankegangen. Vi har samarbeidet med arkitekter og eiendomsutviklere innenfor grønne bygg over hele verden i flere år. Resultatet av ett slikt samarbeid er den svært spesielle Pixel-bygningen i Australia.

Gå til Norwegian Green Building Councils webside ved å klikke her.

 
 
 
 
 
 
 
Jets™, Vacuumarator™, Helivac™, VC™, VOD™, CVS™ and Softsound™ are trademarks and/or registered trademarks of Jets AS. © Copyright 2014-2017, Jets AS
Contact Jets™: Phone (+47) 70 03 91 00 - Fax (+47) 70 03 91 01 -