Tre blå kloder

Miljøet har nytte av teknologi fra Jets™

Hvordan kan Jets™ bidra til å redusere overforbruket av klodens ressurser? Svaret er enkelt: våre vakuum sanitærsystemer reduserer vannforbruket med inntil 90%, og minsker dermed kloakkvolumet like mye. Dette resulterer i lavere energiforbruk til vannforsyning, og til lagring og håndtering av kloakk. Jets™ leverer løsninger på virkelige utfordringer: vann, kloakk og energi.

75% av klodens overflate er vann - men mindre enn 1% av den er dyrebart ferskvann, som vi bruker til å spyle ned toaletter. Kloakkmengdene øker med den globale befolkningsveksten og økt levestandard. Derfor brukes mer og mer energi til ferskvannsforsyning, og til å transportere og rense kloakk.


Vårt engasjement

25% av verdens ferskvann brukes til å transportere menneskelig avfall gjennom tradisjonelle gravitasjonstoaletter. En gjennomsnittlig vestlig innbygger sløser bort 17,000 liter vann hvert år på å spyle toaletter, og hver gang du trekker ned går det med minst 8 liter ferskvann til å transportere 2 desiliter avfall. Jets™ er sterkt engasjert i å endre disse tallene, og vi har lykkes med det i flere tiår.
Les mer

Vannsparing

Over det meste av kloden er det mangel på ferskvann, som derfor burde anses som en verdifull ressurs. I stedet bruker vi mye ferskvann på å spyle bort menneskelig avfall. Ettersom tiden går og verdens befolkning øker i antall, øker etterspørselen etter vann - og prisene på ferskvann vil gå opp.
Les mer

Kloakkhåndtering

Toalettavfall, kjent som svartvann, og vann brukt til husholdningsformål, kjent som gråvann, kan ikke bare slippes tilbake i naturen etter bruk. De inneholder forurensing og må behandles deretter. Dette er vanskelig å få til i tradisjonelle systemer for avfallsvann, der gråvann transporteres gjennom det samme systemet som svartvann.
Les mer 
 
 
 
 
 
 
Jets™, Vacuumarator™, Helivac™, VC™, VOD™, CVS™ and Softsound™ are trademarks and/or registered trademarks of Jets AS. © Copyright 2014-2017, Jets AS
Contact Jets™: Phone (+47) 70 03 91 00 - Fax (+47) 70 03 91 01 -