Stokke Industri AS vil overta 38,6 % av Jets AS

(20. desember 2017)

Stokke Industri AS har inngått avtale om å overta 38,6 % av aksjene i Jets AS. Selger er Marin Eiendom AS og Ranveig Antonia Gjerde, Trude Gjerde og Mathias H. Gjerde. Overtakelsen forutsetter at due diligence gjennomføres med tilfredsstillende resultat.

Stokke Industri AS er et selskap eid av Rune Stokke og Maria Loen med familie. Selskapet er basert på verdier bygget opp gjennom mer enn 85 års industriell virksomhet. Stokke Industri har fokus på å bruke sin erfaring og kunnskap til å utvikle industriselskaper. «Vi synes Jets er et svært spennende selskap og vi ønsker sammen med øvrige eiere og ledelse å bidra til fortsatt positiv utvikling av Jets fremover», sier Rune Stokke som er styreleder og partner i Stokke Industri.

Selgergruppen, som er etterfølgere etter medgrunnleggerene Edvard og John Gjerde, har vært en stor og aktiv eier i Jets siden etableringen i 1986. «Vi har fortsatt stor tro på Jets fremover og det er med blandede følelser vi har besluttet å selge. Vi har vært en del av Jets i nesten 32 år så beslutningen var ikke enkel.  Vi stilte en del krav til en ny eier og da Stokke Industri AS viste interesse kom vi til at vi ønsker å selge aksjene våre i Jets», sier Svein-Rune Gjerde. Saga Corporate Finance ved Ivan Alver har vært rådgiver for gruppen i forbindelse med salget.

«Den selgende parten, representert ved familiene Gjerde, har vært gode og aktive eiere i Jets. Når de har valgt å selge sine aksjer, er det positivt at selskapet får inn en ny solid eier med betydelig industriell erfaring som kan videreutvikle Jets sammen med øvrige aksjonærer. Jets er posisjonert for videre sterk vekst i flere interessante markedssegmenter og med fremtidsrettede teknologier», sier styreleder i Jets, Anders Almestad.

 

Kontaktpersoner:
Stokke Industri AS: Rune Stokke, tlf. 913 70 922
For selgergruppen: Svein-R. Gjerde, tlf. 911 89 888
Jets AS: Anders Almestad, tlf. 950 24 885

Jets AS er et spesialisert selskap innenfor vakumteknologi. Selskapet har en omsetning på over MNOK 400 og er lokalisert i Hareid på Sunnmøre. Selskapet har mer enn 80% av omsetningen utenfor Norge og selskapet har over 100 ansatte. Andre store aksjonærer i Jets er familiene Hofseth, Haddal og Øvsthus.


 
 
 
 
 
 
 
Jets™, Vacuumarator™, Helivac™, VC™, VOD™, CVS™ and Softsound™ are trademarks and/or registered trademarks of Jets AS. © Copyright 2014-2017, Jets AS
Contact Jets™: Phone (+47) 70 03 91 00 - Fax (+47) 70 03 91 01 -